Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer 20W-50 Motorrad-Motorenöl (4 Takt)

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Producten voor motoren
Viscositeit
20W-50
Werkgebieden
motor
Kenmerken
universeel
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
5 liter kan
€ 4,98  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 24,92
20 liter bidon
€ 3,54  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 70,81
60 liter vat
€ 4,06  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 243,51
208 liter vat
€ 3,32  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 691,47

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK