Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer 5W-30 FORD 913-D

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
5W-30
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
synthetisch
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos
€ 9,23  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 9,23
5 liter kan
€ 5,67  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 28,34
20 liter bidon
€ 4,30  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 85,92
60 liter vat
€ 4,70  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 282,28
208 liter vat
€ 3,64  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 757,06

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK