Mobil 1

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending
Alle prijzen incl. BTW
1 liter fles
€ 15,51  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 15,51
5 liter bidon
€ 9,31  per liter
Minimale aankoop: 4
€ 46,57
5 liter bidon
€ 11,01  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 55,03
20 liter bidon
€ 8,49  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 169,86
60 liter vat
€ 8,71  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 522,40

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


banden-giga.nl gebruikt cookies om u te voorzien van de best mogelijke ervaring op onze website. Door het gebruik van onze site, gaat u akkoord met het gebruik van

OK cookies.