Mobil 1

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending
Alle prijzen incl. BTW
1 liter fles
€ 15,26  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 15,26
5 liter bidon
€ 8,66  per liter
Minimale aankoop: 4
€ 43,29
5 liter bidon
€ 9,26  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 46,28
20 liter bidon
€ 8,33  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 166,62
60 liter vat
€ 8,47  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 508,46

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK