Valvoline

Voorraadniveau
Beperkte voorraad
Categorie
Motorolie
Viscositeit
10W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
licht vloeiende olie
Gratis verzending
Alle prijzen incl. BTW
60 liter vat
€ 4,62  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 277,28
208 liter vat
€ 4,13  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 859,67

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


banden-giga.nl gebruikt cookies om u te voorzien van de best mogelijke ervaring op onze website. Door het gebruik van onze site, gaat u akkoord met het gebruik van

OK cookies.