Gegevensbescherming


Giga GmbH-verklaring over gegevensbescherming

 

Wij weten dat het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke informatie belangrijk is voor u. Daarom stellen wij het vertrouwen dat u in Giga GmbH stelt wat betreft het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens ten zeerste op prijs. Voor die gevallen waarin persoonsgebonden gegevens (en gebruikersgegevens) boven de contractueel vastgelegde doeleinden uitstijgen, moet u als gebruiker actief uw toestemming geven. Deze toestemming kan op elk ogenblik voor de toekomst herroepen worden. Dan stuurt u gewoon een mailtje naar het adres autobanden@delti.com.

Verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst in de zin van de wet op de gegevensbescherming is Giga GmbH, Airport Center (Haus C), Flughafenstrasse 52a, D - 22335 Hamburg. 

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van onze klanten

Informatie die wij van u krijgen helpt ons om uw aankoopbelevenis bij Giga GmbH vorm te geven en doorlopend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie voor het afhandelen van bestellingen, het leveren van goederen en het leveren van diensten maar ook voor het afhandelen van de betaling (bijv. bij het kopen onder rembours ook voor de vereiste controles). Wij gebruiken uw informatie ook om, samen met u, over bestellingen, producten, dienstverlening en marketingaanbiedingen (zie onder ‚communicatie via e-mail’) te communiceren en om onze gegevens bij te werken en uw klantenrekeningen bij ons te onderhouden en te verzorgen evenals om de testberichten en de meningen van onze klanten op http://www.autobandentest.com/ of op http://www.banden-giga.nl weer te geven en u producten of diensten aan te bevelen, die u mogelijk zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken uw informatie ook om ons warenhuis en ons platform te verbeteren, misbruik van onze website hetzij te voorkomen dan wel te ontdekken of om derden toe te laten technische, logistieke of andere dienstverleningen in onze opdracht uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Informatie, die u ons geeft: Wij verzamelen alle informatie die u op onze website aangeeft of ons op een andere wijze ter beschikking stelt en slaan die op. U kunt beslissen om ons bepaalde informatie niet te geven, wat er natuurlijk wel toe kan leiden dat u geen gebruik kunt maken van veel van onze aanbiedingen (dienstverlening/features).
 • Automatische Informatie: Van zodra u contact met ons opneemt, verkrijgen wij bepaalde informatie die wij ook opslaan. Zo gebruiken wij onder andere – net als vele andere websites trouwens – de zogenaamde "Cookies" en krijgen wij bepaalde informatie van zodra uw webbrowser een Giga GmbH-website opent. Verschillende ondernemingen bieden u software aan waarmee u websites anoniem kunt bezoeken. Ofschoon wij niet meer in staat zijn u een persoonlijke aankoopbelevenis aan te bieden wanneer wij u niet meer kunnen herkennen, willen wij toch dat u wéét dat dergelijke werktuigen bestaan.
  Gebruiksgegevens die wij verzamelen, worden anoniem geregistreerd en opgeslagen. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld anoniem en samengevat hoeveel kliks onze shop bereiken en van op welke website dit gebeurt.
 • Communicatie per E-mail: Om uw e-mails nuttiger en interessanter vorm te kunnen geven, krijgen wij vaak bevestiging welke e-mails van Giga GmbH u opent, in zoverre uw computer deze functie ondersteunt.
  Aansluitend op uw bestelling hebt u de mogelijkheid aan een enquête deel te nemen. U kunt ons dan de toelating geven u aanbiedingen en dergelijke toe te sturen. Wij bieden u ook de mogelijkheid u te registreren op http://www.banden-giga.nl te registreren om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wilt u geen e-mails van ons ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar: banden-giga@delti.com. U kunt dan trouwens ook uw gebruikersaccount "Mijn bestellingen" in die zin instellen.
 • Informatie uit andere bronnen: Af en toe gebruiken wij ook informatie over u die van nadere bronnen afkomstig is en voegen wij die informatie via uw klantenaccount toe. Wij behouden ons het recht voor, bij derden (bijv. postorderbedrijven, bureaus die informatie verstrekken over uw kredietwaardigheid) inlichtingen te verkrijgen over uw betaalgedrag, om u bepaalde betalingsmogelijkheden (bijv. koop onder rembours) of andere financiële diensten aan te bieden.

  Voor onze website gebruiken we de diensten van de IT-dienstverlener Device Ident GmbH. Alle communicatie tussen ons en Device Ident gebeurt uitsluitend voor het vermijden van fraude bij het gebruik van onze website.

  Gegevensopslag: Device Ident verzamelt en verwerkt met behulp van cookies en tracking-techologieën in anonieme vorm specifieke gegevens van onze gebruiker omtrent de uitrusting van het door de gebruiker gebruikt eindapparaat ("apparaatspecifieke gegevens"), ruwe gegevens uit de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website. Technisch bepaald wordt daarbij allereerst ook het IP-adres van de gebruiker door Device Ident verzameld en verwerkt, deze wordt echter binnen enkele seconden bij Device Ident gecodeerd. De informatie wordt bij Device Ident bewaard in een databank voor het voorkomen van fraude.

  Opvragen van gegevens: Als de gebruiker op onze website een overeenkomst sluit of een overeenkomst voorbereidt, bijv. door het aanmaken van een gebruikersaccount of door het starten van het checkout-proces om bepaalde artikelen te kopen, vragen we uit de databank van Device Ident een risicobepaling op, die daar voor het door de gebruiker gebruikte eindapparaat werd bewaard. Deze risicobepaling is onder andere gebaseerd op informatie, (a) of het eindapparaat van de gebruiker actueel of reeds vroeger via een Proxy-verbinding communiceert resp. gecommuniceerd heeft, (b) of het eindapparaat recent via verschillende internet-service-providers gekozen is, (c) of het eindapparaat een frequent wisselende geo-referentie aantoonde of aantoont, (d) hoeveel internet-transacties via het apparaat binnen de laatste tijd werden uitgevoerd (daarbij is echter voor ons niet herkenbaar om welk type transacties het ging), en (e) hoe waarschijnlijk het is dat het in de Device Ident-databank bewaarde eindapparaat werkelijk datgene van de gebruikers is. Het resultaat van deze risicobepaling ondersteunt ons daarbij pogingen tot fraude op onze website te voorkomen. De gegevens worden echter door ons als enig criterium aangevoerd voor het uitvoeren of het mogelijk annuleren van een aankoop.

  Gegevensoverdracht: Verder overhandigen we aan Device Ident gegevens, voor zover ons bekend wordt dat een gebruiker ten opzichte van ons een fraude begaan heeft of heeft proberen te begaan. Aan Device Ident worden daarbij enkel deze gegevens alsook de betreffende apparaatspecifieke gegevens van de gebruiker overhandigd, echter niet naam, adres of gelijkaardige contactgegevens van de gebruiker.

 • Wanneer u bij ons een volledig wiel of velgen bestelt:
  In dit geval hebben wij uw kentekenbewijs, resp. uw inschrijvingsbewijs nodig? Waarom heeft Giga GmbH die gegevens nodig?
  1. Wanneer de door u bestelde volledige wielen of velgen per uitzondering niet leverbaar zijn, hebben wij uw kentekenbewijs, resp. uw inschrijvingsbewijs om u een alternatief te kunnen aanbieden.
  2. Wij gebruiken deze gegevens om een bijkomende authentificering van uw bestelgegevens uit te voeren.

Hoe zit dat precies met die Cookies?

 • Cookies zijn alfanumerieke identificatietekens, die wij door middel van uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer achterlaten. Zij laten onze systemen toe uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden.
 • De Helpfunctie in het menu van de meeste browsers legt u uit, hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wanneer u ervoor zorgt dat uw browser meldt wanneer u een nieuwe cookie gekregen hebt of nog wanneer u alle cookies uitschakelt. U moet wel bedenken dat u, om enkele van de interessantste features van Giga GmbH volledig te kunnen gebruiken en ervan te genieten, de cookies nodig hebt. Daarom bevelen wij u ook aan de cookiefunctie ingeschakeld te laten.
 • Wij bevelen u bovendien aan om u volledig af te melden na gebruik van een computer, die u met andere gebruikers deelt, en waarvan de browser zodanig ingesteld is dat de computer cookies aanvaardt.

Makkelijker kopen bij Giga GmbH

 • Makkelijker kopen betekent dat u de mogelijkheid hebt om op het einde van uw eerste of een latere aankoop een wachtwoord naar keuze in te voeren. Met uw e-mailadres en uw wachtwoord kunt u dan via Mijn order uw bestelling te allen tijde online opvolgen, de opdracht wijzigen of ons rechtstreeks een berichtje sturen in verband met uw bestelling. Verder betekent "makkelijker kopen", dat u zich voortaan bijvoorbeeld op Reifendirekt.de gewoon met uw wachtwoord en bijbehorend e-mailadres kunt aanmelden en uw klantgegevens zoals naam, adres enz. al aangegeven worden. U hoeft die niet meer in te voeren want wij hebben de gegevens voor u opgeslagen. Natuurlijk kunt u die gegevens bij de bestelling of ook later wijzigen onder "Mijn order". Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u zich dat via "Mijn order" per e-mail opnieuw laten toesturen. Hebt u geen wachtwoord bij uw bestelling opgegeven, kunt u zich een Giga GmbH-wachtwoord via e-mail laten toesturen, dat dan speciaal intern voor uw bestelling werd aangemaakt.

Geeft Giga GmbH de verkregen informatie door?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. Wij geven de verkregen informatie uitsluitend door aan derden onder de hierna beschreven omstandigheden:

 • Partnerondernemingen: Giga GmbH geeft persoonsgebonden gegevens (en gebruikersgegevens) door aan partnerondernemingen en hun dochterondernemingen voor het afwikkelen van de opdracht.
  Deze ondernemingen zijn onderworpen aan de verklaring betreffende de gegevensbescherming of ze volgen richtlijnen op die minstens zoveel bescherming bieden als de verklaring betreffende deze gegevensbescherming.
 • Dienstverlener: Wij geven andere ondernemingen en zelfstandige personen opdrachten. Bijvoorbeeld het afleveren van pakjes, verzenden van brieven of e-mails, het bijhouden en bijwerken van klantenlijsten, de analyse van onze gegevensbanken, reclamemaatregelen, afhandeling van betalingen (kredietkaart, betaling door automatische afschrijving, koop onder rembours enz.) evenals de klantenservice. Deze dienstverleners hebben, toegang tot persoonlijke informatie, die ze nodig hebben om hun opdracht naar behoren te kunnen vervullen. Ze mogen deze informatie echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht deze informatie krachtens deze verklaring betreffende de gegevensbescherming en de Duitse wet op de gegevensbescherming te behandelen.
 • Promoties: Wij bieden u de mogelijkheid om u op http://www.banden-giga.nl te registreren voor onze nieuwsbrief. Will u een dergelijk aanbod niet ontvangen, dan kunt u zich ook via http://www.banden-giga.nl weer afmelden of u stuurt gewoon een mailtje naar banden-giga@delti.com. Voortaan kunt u ook heel eenvoudig uw gebruikersaccount "Mijn bestellingen" zo instellen. Aansluitende op elke bestelling kunt u aan een enquête deelnemen en ons de toelating geven uw gegevens voor marketingdoeleinden aan derden door te geven. Slechts wanneer u die keuzemogelijkheid actief bevestigt, geven wij uw gegevens door aan een aantal uitverkoren partners met wie we nauw samenwerken. Wanneer we dit doen krijgt die onderneming noch uw naam noch uw adres noch enige andere persoonlijke gegevens die u zouden kunnen identificeren. De enquête en het verzoek uw gegevens aan derden te mogen doorgeven voor marketingdoeleinden zijn niet aan elkaar gekoppeld, dat betekent dat u de vragenlijst ook kunt invullen zonder ons de toelating te geven uw gegevens door te geven of omgekeerd wanneer u dat wenst.
 • Overdracht van aandelen: Aangezien wij onze zaak voortdurend verder uitbouwen, kan het zijn dat wij of een van onze zusterondernemingen, filialen of onderdelen ( bijv. winkels) verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties wordt de klanteninformatie meestal samen met het over te dragen deel van de onderneming overgedragen. De gegevens blijven echter ook dan onderworpen aan de verklaring betreffende de gegevensbescherming (met uitzondering natuurlijk van het geval waarin de klant uitdrukkelijk met andersluidende voorwaarden instemt). In het evenzeer onwaarschijnlijke geval dat Giga GmbH in zijn geheel of wezenlijke onderdelen ervan, verkocht worden, worden de persoonlijke gegevens aan de koper doorgegeven.
 • Bescherming door Giga GmbH en derden: Wij maken klantenaccounts en persoonsgegevens van klanten bekend wanneer wij daartoe wettelijk verplicht worden of wanneer een dergelijke bekendmaking vereist is om onze algemene verkoopsvoorwaarden of andere overeenkomsten te kunnen nakomen of om onze rechten naast de rechten van onze klanten en die van derden te beschermen. Dat betekent uitwisseling van gegevens met ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen en minimaliseren van misbruik van en bedrog met kredietkaarten. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat er in dit kader er geen gegevens worden doorgegeven aan die ondernemingen voor economische doeleinden, wanneer dit tegen de verklaring betreffende de gegevensbescherming indruist.
 • Met uw toestemming: Na het invoeren van uw bestelling hebt u de mogelijkheid om aan een enquête deel te nemen. Daarmee geeft u ons de toelating uw gegevens ook in andere gevallen aan derden door te geven.
  Voorbeeld: versturen van nieuwsbrief voor ondernemingen met wie we samenwerken.

In zoverre persoonsgebonden informatie aan derden zoals hierboven beschreven in landen buiten de Europese Economische Unie doorgegeven wordt, verzekeren wij dat die informatie conform deze verklaring betreffende de gegevensbescherming en conform de Duitse wet op de bescherming van de persoonsgegevens wordt doorgegeven. Daarbij wordt het „STANDAARDCONTRACT II” van de Europese Unie gebruikt. Het gaat daarbij om de standaard contractuele clausules voor het doorgegeven van persoonsgebonden gegevens in derde landen, die door de Europese Unie worden opgegeven, om een behoorlijk niveau van gegevensbescherming te garanderen. 

Hoe veilig is die informatie over mij?

 • Om de veiligheid van uw informatie te garanderen bij de overdracht, gebruiken wij Secure Socket Layer Software (SSL). Deze software versleutelt de informatie die door u aangeleverd wordt. Bij het invoeren van uw gegevens hebt u de mogelijkheid om tussen de niet-versleutelde en versleutelde transmissie (SSL) te kiezen. Giga GmbH beveelt aan de SSL-variant te kiezen.
 • Bij de bevestiging van een bestelling, maken wij uw kredietkaartnummer niet openbaar. Natuurlijk geven wij in de loop van de verwerking van de opdracht het volledige kaartnummer aan de bevoegde instelling.
 • Wij gebruiken fysieke, elektronische en proceduretechnische veiligheidsmaatregelen wanneer wij persoonsgebonden informatie van onze klanten verzamelen, opslaan en bekendmaken. Deze veiligheidsmaatregelen houden in, dat wij u af en toe zullen vragen uw identiteit te bewijzen, alvorens wij u persoonlijke informatie geven.
 • Voor u is het belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Wanneer u uw computer met anderen deelt, moet u erop letten dat u zich iedere keer weer volledig afmeldt.

Welke informatie kan ik onder 'Mijn order' inkijken?

U kunt een veelvoud aan informatie over uw account en uw interactie met Giga GmbH bekijken. Op Mijn order bieden wij u centrale toegang. Daar kunt u nu de volgende informatie bekijken:

 • Een overzicht van uw bestellingen bij Giga GmbH, dito verzicht bevat de gegevens betreffende bestelnummer, merk/artikelomschrijving/profiel/ afmeting, aantal, besteldatum, vermoedelijke leverdatum/leverstatus en andere details.
 • Via "toegangsgegevens wijzigen“ kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.
 • Via "e-mailadres wijzigen" kunt u uw e-mailadres bijwerken.
 • Via "laatste aanmelding" worden uw laatste log-ingegevens onder ‚mijn bestellingen ‚ met aanduiding van datum, dag en uur, weer gegeven.
 • Via"details van een opdracht" kunt u de kosten van uw bestelling, het factuuradres, het leveradres, het verloop van de bestelling, informatie betreffende de termijnen en de status bekijken, en hebt u bovendien de mogelijkheid om via een contactformulier met ons contact op te nemen.

Deze lijst wordt telkens conform de aanpassingen aan onze website gewijzigd (stand 26.04.2005).

Welke keuzemogelijkheden heb ik?

 • Zoals al gezegd, kunt u op elk ogenblik beslissen geen informatie vrij te geven, ofschoon die nodig kan zijn voor het aankopen of het gebruik van Giga GmbH-Functies zoals bij het opstellen van verbruikersberichten op de Giga GmbH-websites.
 • Op de bovenstaande bladzijden, onder „ welke informatie kan ik onder ‘Mijn order' bekijken?" kunt u bepaalde informatie toevoegen of bijwerken. Wanneer u informatie bijwerkt bewaren wij normaal gezien een kopie van de oorspronkelijke gegevens in ons archief.
 • Stuurt u ons een e-mail naar banden-giga@delti.com, wanneer u geen e-mails of andere post van ons meer wenst te ontvangen. U kunt dan ook uw gebruikersaccount ‘ mijn bestellingen' direct in die zin aanpassen.
 • De Helpfunctie in het menu van de meeste browsers legt u uit, hoe u  uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te aanvaarden, hoe u uw browser kunt instellen opdat hij u meldt wanneer er een nieuwe cookie aangekomen is of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wanneer u geen cookies kunt gebruiken, is het mogelijk dat u niet alle Onderdelen van de Giga GmbH-shop kunt gebruiken.

Tips

Hebt u vragen aangaande gegevensbescherming bij Giga GmbH, schrijft u die zo nauwkeurig mogelijk op en stuurt u dit naar autobanden@delti.com, en wij zullen proberen uw twijfels uit de wereld te helpen. Onze zaak is aan voortdurende wijzigingen onderhevig. De verklaring op de gegevensbescherming wijzigt dan ook, net als onze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor, u op gezette tijden mededelingen te doen over de bij ons geldende richtlijnen. U moet in ieder geval regelmatig onze website bezoeken en kennis nemen van de wijzigingen. In zoverre er niets anders geregeld werd, is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw gebruikersaccount hebben, aan deze verklaring over de gegevensbescherming onderworpen. 

Verwante Thema’s

Algemene voorwaarden

Informatie die u ons geeft

U geeft ons informatie,

 • Wanneer u iets zoekt,
 • Wanneer u bij Giga GmbH koopt (met inbegrip van uw telefoonnummer, zonder dat nummer kunnen wij uw bestelling niet uitvoeren)
 • Aan een spelletje deelneemt,
 • Een vragenlijst invult
 • Met onze klantenservice praat
 • Gegevens op uw gebruikersaccount aanbrengt (let erop dat u meerdere klantenaccounts bij ons hebt wanneer u bij ons onder verschillende e-mailadressen aangemeld bent)
 • Wanneer u verbruikersberichten op bijv. http://www.autobandentest.com of http://www.banden-giga.nl opstelt
 • Wanneer u onze pagina’s aan derden aanbeveelt, met uw e-mailadres en dat van derden)
 • Wanneer u andere aanbiedingen, waarbij u persoonlijk over bepaalde aanbiedingen op de hoogte wordt gebracht in overweging nemen, zoals bijv. de Giga GmbH-nieuwsbrief.

Informatie die u ons hierbij geeft is onder andere bijv. naam, adres, telefoonnummer, informatie over kredietkaarten, de naam van personen aan wie het gekochte product moet geleverd worden, met inbegrip van hun adres en telefoonnummer, e-mailadressen van andere personen, aan ons gestuurde e-mails evenals financiële gegevens, met inbegrip het nummer van uw identiteitskaart (paspoort).

Informatie uit andere bronnen

Voorbeelden voor informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen zijn onder andere bijgewerkte informatie over bestel- en leveradres van onze pakjesbezorgers en andere transportondernemingen die wij gebruiken om onze gegevensbank bij te werken om te kunnen garanderen dat wij uw volgende bestellingen kunnen leveren en kunnen garanderen dat wij met u kunnen communiceren over informatie met betrekking tot accounts koop- en betalingsgedrag, evenals inlichtingen van instanties die uw kredietwaardigheid controleren, die wij gebruiken om misbruik en dan in het bijzonder bedrog te ontdekken en om u bepaalde financiële diensten en betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden.

Informatie waartoe u toegang hebt

Voorbeelden van informatie waartoe u heel gemakkelijk toegang hebt bij Giga GmbH hebt zijn: Informatie over vroegere bestellingen, persoonsgegevens (met inbegrip van naam, e-mailadres, wachtwoord), Giga GmbH-nieuwsbrief, berichten over speciale aanbiedingen, met inbegrip van uw bestelgeschiedenis en uw verbruikersberichten op  www.autobandentest.com of www.banden-giga.nl.

Instellingen voor gegevensbescherming voor webanalyse

Giga GmbH gebruikt cookies om u de best mogelijke service te geven. Klik hier als u niet wenst te worden bijgehouden door Webtrekk.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies." Deze cookies gegevens die worden opgeslagen op uw computer en analyseren hoe u de website gebruikt te verzamelen. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website zijn meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-Anonymizer op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden overgebracht en dan is er ingekort. Namens de eigenaar van de site Google gebruikt deze informatie meer gegevens gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten schrijven over de activiteiten op de website en te analyseren met betrekking tot het gebruik van de website, het gebruik van het internet en aanverwante diensten. Uw IP adres overgedragen via Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de cookies uitschakelen door het veranderen van de instellingen van uw browser. Maar kijk eens dat er in dit geval is er beperkingen zijn bij het gebruik van onze website. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden beschikbaar op de volgende link browser plugin. De link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.